شنبه , جدی ۲۹ ۱۳۹۷
Home / مقالې / O? U?Ui??O?US Oi??Oi??U?U? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Oi??O?Ui??ai???Ui??Ui??Ui?? Ui??O?Ui??

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??U?U? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Oi??O?Ui??ai???Ui??Ui??Ui?? Ui??O?Ui??


Cheap prices for bystolic

O? O?O?Oi??Oi??O?U?U?USUi??U? Oi??U? O?USUi??Ui??ai???USUSO?U? Ui??U?Ui??Ui??U? Ui??Oi??Ui??O?

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Ui??U?O?Ui??O? U?U?Oi??Ui?? O?Oi??U? Ui??Oi??Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Ui??O?U? U?Oi??U? O?Ui?? Oi??O?U?O?Ui??U? U?Ui?? Oi??U? O? Oi??U?U?Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??U?O? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??U? O?U?U? U?Oi??U?Oi?? Oi??U? O?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi??U?ai???Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Ui?? U?Oi??U?O?O?Ui?? O?U?Oi??Ui?? U?Oi??U? O? Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??U?O? Ui??Oi??Ui?? O? O?Ui??U? U?Ui?? U?U?Ui??Ui?? U?O?U?U?.

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? U?Oi??Ui??Ui??U? O? Oi??U?Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??U?O?U?U?Ui?? U?Ui?? U?U?Ui??Oi??O? U?Ui?? O?O?U? U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??U? O? Ui??Ui??U?Ui?? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??O?U? Oi??O?Ui?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui??U? Ui??U?Ui??ai???Ui??U?Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??U? U?Ui?? Oi??U? Ui??Ui?? O?O?Ui??US Oi??U? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?Oi??O?Ui?? O? Ui??U?U?Oi??O? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??U? U?U? U?Ui??Oi??U?O?U?Ui??U? Ui??Oi??Ui?? U?U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?Ui?? O? O?Oi??U?Oi??U?Oi?? U?Ui??Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Oi??Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Oi??U?Ui??Ui?? Oi??Oi??U?Ui?? U?Ui??Oi??Oi??U?Ui??Ui??. O? Ui??Ui??U?O?U?U?Ui?? O? Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O?U? U?Oi?? O?Ui??O?U?O? U?Oi??Ui??Ui?? O?U?U? Ui??U? O? U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U? U?Oi??U?Ui??U? O? Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??U?O? Ui??Oi??Ui?? O? Ui??Ui??Ui?? U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U? U?Oi??U?O?O?U? U?Oi??U?Ui??U? U?U? O? Ui??USUi??O?U? U?Ui?? U?U?Ui??Ui?? Ui??U?U?Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Ui?? Oi??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Oi??U?U?Ui??O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Ui?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi?? U?U?Ui?? Ui??Ui??US.

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??Ui??O? U?Ui?? O?O?Ui?? O?U?Oi??Ui?? Ui??U? U?Oi?? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??Ui?? O? Oi??O?Oi??Oi??US U?O?Oi??O? O?U?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??U? O? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?Oi??Ui??Ui??U? Ui??Oi??Ui??O?Oi??U? Ui??O?Ui?? Ui??U?Oi??Oi??O? O?USO? Ui??U? O?Ui??O?Ui?? Ui??U? O?Oi??Oi?? U?Oi??U? Ui??Ui??U? O?U?.Ai??

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??Ui??

U?Ui?? U?Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Ui??U? U?Oi?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??Ui??Oi??USUi??Oi??USUS Oi??U? Ui??Oi??U?U? U?U?Oi??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi??USO? U?Oi??U?O?O?Ui??O? U?Ui?? O?U?Ui?? Ui??Ui??U?Oi??Oi??Ui??O? Ui??U? O? Oi??Oi??Ui??O? Ui??Oi??O?US O?Oi?? Ui??O?Oi??U? Ui??Oi??Ui??O?U? O? Ui??Ui??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi?? Oi??U?Ui??U?O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? U?O?U?Ui?? Oi??U? Ui??Ui?? Ui??O?Ui?? Oi??Oi?? U?Oi??U?O?O?Ui?? O? Ui??U?U?Oi??O? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??U?U? Oi??O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Oi??U?Ui?? O?U?. O? Ui??U?US Oi??O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??U? U?Ui?? Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O? Ui??Oi??Ui?? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??Ui??Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??U? U?O?U?U? Oi??U? U?U?U? O?Ui??US O? Oi??Ui??Ui??U? O? Oi??Oi??U?U? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??U? O? U?Ui??U?U? Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?O?U? Oi??Oi??Ui??U? O?Ui?? U?U?Oi??Ui??Ui?? O?U?Ui??.

U?Oi??U?O?O?Ui?? U?Ui?? Ui??U?U?U? Ui??Oi??Ui?? Ui??US O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?U?Oi?? U?Ui??U? U?Oi??Ui??Ui??U? U?O?U?U? Oi??U? O? Ui??Ui??Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??U? O?U?Oi??U? O?Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi??Oi?? U?U?Ui?? U?Ui??Ui??. O?O?Ui??ai???Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??Ui?? O?U?U? U?Ui??O? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??Ui??Ui??U? O?U?Oi??U? U?Oi??Ui??Ui??U? O?Ui?? U?Ui?? Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O? Ui??Oi??Ui?? Ui??U? U?O?USOi?? Oi??U? O? O?U?Ui??Oi??O?U?Ui??U? Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui?? Ui??O?Ui??Ui?? O?O?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??U? O?Oi?? O?Oi??U?U? Ui??Ui??U?Ui??U? U?U?Oi??U? U?U?Ui??Ui??U?O?U? Oi??U? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??USUi??US O?U?Oi??U? Ui??U?O?Ui?? O?Oi??U? Ui??Oi??Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? U?O?U?U?O?Ui??.

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? U?Ui?? O?U?Oi??U? Oi??O?U? Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U? Ui??O?Ui??U?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?Ui??O?U?Ui??Ui??O? Oi??Oi??Oi??U? Oi??U? Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??ai???Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?Oi??U?U?O? Ui??Ui??US O?US. Ui??Ui??O?Oi??Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui?? O?O?Ui?? Ui??U?O?Ui?? Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Oi??U? U?U?Ui??U? Ui??U?U?Oi??O?U?Ui??U? O?Oi??Ui??Ui??U? O? Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??U?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??ai???Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U? O? U?U?Ui??U? Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?U?U?Ui??U?Ui??U? U?Oi??U?Ui??Ui??Ui??ai???Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??Ui?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??US O?Oi??O?U?Ui?? O?U?US O?US.

U?Ui?? O?O?Ui?? O?Oi??U?Ui?? Ui??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?U?Ui??U? O?Oi??O?U? O?Ui??O?U?Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??U?U?O? Ui??Ui??Ui??O? Ui??U? U?Oi??U?O?O?Ui?? U?U? Oi??U?Ui??Ui?? O? Ui??Ui??Oi??O?U? O?Ui??O?U?Ui??U? O? O?U?Oi?? Ui??O?U?Ui?? Ui??U?Ui??U? Ui??Oi??Oi??U? U?Ui??Ui??U?. Ui??Ui?? O?U? Ui??Ui??U? U?U? Ui??Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui?? O?U?Ui??O? Oi??U? Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??U?O?US O?Ui??U?Ui?? U?. Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??U? O? Ui??Ui??US U?U?U?Oi??Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? O? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi?? O? U?U?Ui?? U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U?U? O?Oi??O?O?U?Ui??U? Ui??U? O?O?Ui?? O?Ui??U?Ui?? U?Ui?? Oi??U?Oi??Oi?? O?U?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Ui??U?Ui?? Ui??Ui??O? O?Oi??O?U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? U?Ui?? Ui??Ui?? U?Oi??O? Oi??U? O? Oi??Oi??U?U? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?O? U?Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui?? O?Oi??U?U?O? Ui??Ui??Oi?? Oi??U? U?Ui?? U?Oi??U?O?O?U?U? Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U? O? Ui??U?Oi??U?US O?Ui??O?Oi??Oi??U?U? Oi??U? Ui??Ui??Ui??US O?Ui??U?Oi??O?U? Ui??Ui?? O?U?Oi??O?U?Oi??Ui??US O?Oi??Ui?? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? Ui??O?Oi??Oi??Ui??U? Oi??Oi??Ui??U? U?U? U?Ui?? O?U?Oi?? O? O?O?Ui?? O?Ui??U?Ui?? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui?? Oi??Oi?? U?U?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??U? O?U?.

U?Ui?? U?U?Ui??Ui?? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui?? O?Oi?? Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? U?U?U? Oi??U?Oi?? U?Ui?? Oi??U?Ui??Ui??Ui??U?US Ui??Oi??Ui??Oi??U? Oi??U? Ui??Ui?? O?Ui??U? Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui?? U?Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??U?O?U?Ui??U? O?U?Oi??Ui?? O?U?Ui?? Oi??U? Ui??Ui??Ui?? USU? O? U?Ui??U?Ui??Oi??Ui??U? O?U?Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi??US Oi??U? O? Oi??Oi??Oi??O?U?U? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? U?U? O? Oi??U?Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??U?Ui??U? U?Oi?? U?Oi??U? Ui??Ui?? Ui??U?U?Oi??O?Ui?? O?Ui??Oi?? O?U?Oi??U?Ui??Ui??O? Ui??O?Ui?? Ui??Ui?? U?U?Ai?? Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Oi??U?Ui??U?Ui??Ui??O? O? Oi??Ui??U?Ui??O? O? Ui??Oi??Oi??U?Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??U? U?Ui?? Oi??U?UsO?USUi??US O?U?Ui??Ui?? O? Oi??Ui??Ui??U? U?Ui?? Oi??O?O?Oi??O?U?Ui??U? Ui??U?Ui??U? Ui??U? USU? O? O?O?U? Oi??Oi??Ui??U? Oi??U?Ui?? O?Oi?? O?U?U?Oi??US Ui??Oi??Ui??O?U? Oi??Oi??U?O?O?U? U?O? Ui??U? Ui??Ui?? Ui??Ui??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??U? Ui??Oi??Oi??U?Us U?U? Oi??U? O? Ai??Oi??Oi??Ui??Ui?? O?O?Oi??O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ai?? U?Ui?? Ui??U?Ui?? O? U?U?Ui?? O?Ui??O?U? O? O?Oi??U?U? Ui??Ui?? Ui??Oi??U? Ui?? Ui??U? U?Oi??U?Ui??U? O? Ui??U?U?Ui??Ui??Ui?? O? Ui??Oi??Ui?? O? Ui??U?O? Ui??U?Oi??O?O?U? U?Ui?? U?Oi??U?O?O?U?U? Ui??U? Oi??O?Ui??Oi??Ui?? O?U?U? Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Ui??U? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?U?.

O? Oi??O?Oi??Oi??US U?O?Oi??O? O?U?Oi??U?Ui??Ui??

U?Ui?? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??U? U?O?Oi??O? U?Oi?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?Oi?? O?Ui??U? O? U?O?Oi??O? O?U?Oi??U?Ui??Ui??O? O? O?U? Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??Ui??Ui??U? O?U?Oi??U? U?U? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi?? U?. U?Ui?? O?U?Oi??U? Ui??U? Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U? O? U?O?Oi??O? U?Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui?? O?U?Ui??O? O? Ui??U?Oi??U? Oi??O?Oi??Oi??U? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui?? U?U? Ui??Ui?? Ui??O?U? Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??U? U?O? Ui??U? O? Oi??O?Oi??Oi??US U?O?Oi??O? U?Ui?? O?USOi??O?U?Oi??Ui??US Ui??U? U?U? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Ui??U? O?U?. O?Ui?? O?Oi?? O?U? Ui??U? O? U?Ui??Ui??U? Ui?? Ui??Oi??Ui?? U?Ui?? Ui??U? Ui??U?Oi??O?O? Ui??U? U?U?Ui??Oi??Ui??Oi?? O? Ai??U?O?Oi??O? U?Oi?? U?Ui??Oi??Ui??O?U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Oi??Oi??U? O?Oi?? O?Ui??Ui??Ui??Ai?? O?Oi??O?Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??O?U? U?Ui?? Oi??U?Ui?? Oi??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??US Oi??Oi??U?U?Oi?? Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Oi?? U?Oi??Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? O? U?O?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Oi??O?U? Ui??U?U?Ui??U? Ui??Ui?? U?Ui??Ui??U?.

O? Ui??Oi??O?Ui??U?U? Oi??Ui??O?U?Oi??O?U?Ui??U? U?Ui?? O?O?Ui?? Ui??U? U?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O?Ui?? O? O?Oi??U?Oi?? Oi??Oi??U?Ui?? U?Oi??Ui??U?Ui??O? O? Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi??O? O?Oi??Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui?? Oi??U? Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??O?U? Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Ui??O? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??O? O? O?Oi??Oi??US Ui??Oi??Oi??U?Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? U?Oi?? O?U?Ui??O?US Oi??O?Oi??Oi??U? U?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??U?Ui??Ui?? Oi??U? Ui??O?Ui??U?Ui??Ui?? O?Oi??O?U? Ui??U?Oi?? Ui??O?Ui?? Ui??U?Oi??Oi??O? O?USO? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?Ui??US O? U?O?Oi??O? U?Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? Ui??U? U?Oi??U? O?U?Oi??Ui?? O?U?US O?US.

O? O?U?Ui??Ui??U? U?Ui?? O?U?Ui??Ui??O? Ui??Ui??Ui?? Ui??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O? Ui??Oi??Ui?? O? Oi??U?Oi?? U?Ui?? U?U?Ui??Ui?? O? Ui??Oi??Ui??U?U? U?O?Oi??Oi??O? U?Oi??U?Oi??Ui??U? U?O?U?Oi?? Oi??Oi??Oi??O? O?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??U?Ui??U?Oi??Ui?? Oi??O?O?U?Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??U? U?O? Ui??U?Ui??U?Ui??US O? U?U?Ui??U? U?Ui??U?Ui??Oi??Ui??U? Oi??U? Oi??O?Ui??U?U? U?Oi?? U?Ui??Oi??Ui??O?U? O? U?U?Ui??U? U?Ui??U?Ui??Oi??Ui??U? O? U?O?Oi??O? Ui??Oi??U?U? Oi??U?O?Oi?? Ui??Ui??U?. Ui??U?Ui??U?Ui??US U?Ui?? O?O?Oi??O?Ui?? U?U?U?Ui??: Ai??O? Ui??Oi??Ui??U?U? U?O?Oi??Oi??O? O? Ui??U?Ui??Ui??U? U?Oi?? O?Ui??O?U? Ui??Oi??Ui??U? Oi??Ui??U?O?O?U? O? Oi??Ui??Ui??U?Ui??US Ui??O?Oi??U?O?Oi??O?U? Oi??U? Ui??U?U?Oi??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??O? O?Ui??U?O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui?? O? Ui??U?O?U? Oi??U? Oi??Ui??Ui??U?Ui??US Ui??O?Oi??O?Oi??O?U? U?Oi?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??O? O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?U?Oi?? O? Oi??U?Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? O? U?U?O?U? U?Ui?? O?U?UsO?Ui??U?O? O?Oi??Oi??U? Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??US O? Ui??Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??U? O? U?U?O?U? U?Ui?? O?U?UsO?Ui??U?O? Ui??Oi??Ui??U?O? Oi??Oi??Ui?? O?Ui??U?Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? O? Oi??Ui??U?Oi??Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??U? Ui??Oi??Ui??O? O?O?U?Ui?? Ui??Oi??O?U?Ui??US Ui??Ui?? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? O? Oi??U?O?U?O?U? O? U?Oi??U? U?Ui?? O?U?UsO?Ui??U?O? Ui??O?Ui??Ui?? O?USAi??.

O? Oi??Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?U? Oi??U? Ui??Ui??O?U?Oi?? U?O?Oi??Oi??O? U?Oi??U?Oi??Ui??U? U?O?U?Oi??O? O?O?O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??O?Ui?? Ui??O? O?U? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? O?Ui??U? O? U?O?Oi??O? U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? U?U? Ui??Ui?? U?Ui??O? O?Oi??Ui?? Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? O?Oi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??. Ui??U?Ui??U?Ui??US U?Ui?? Oi??U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? Ui??U? U?U?Ui??US U?U?O? Ui??U? O? U?Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? U?Ui?? U?O?Oi??U?Oi??U? Ui??U? O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?U?Oi?? U?Ui?? U?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??O?O?U?Oi?? Ui??U?O? O?Ui?? Oi??U? O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?U?Ui??U? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O? U?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O?Ui?? U?Ui?? UsUi??Oi??Oi??Ui?? U?U?U?Ui?? Ui??U? U?Ui?? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??U? O? O?Oi??U?Oi?? Oi??Oi??U?U? O?Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??U?Ui??U? U?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? O? O?O?U? Oi??Oi??Ui??U? Ui??Oi?? O?Ui??US O?Ui?? U?Ui??U?Ui?? U?Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??.

U?Oi?? O?U? O?Oi??O?U?Oi??Ui?? O? Ui??U?U?Ui??Ui??Ui?? O? Ui??Oi??Ui?? O? O?Ui??O?Ui??U? U?Ui?? Ui??U?Oi??O?O? Ui??U? O?Oi??O?U? Oi??Oi??U?U?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?U?Ui?? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??Ui??Ui?? U?U? O? Ui??U?Ui??U?U?Ui??U?Ui??U? Oi??U?O?Oi??Ui??U?U? Ui??Ui?? Oi??Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??U? Ui??O?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??US Ui??Oi??Oi??Ui??U?U?Ui??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??U?O?U?O? Ui??Oi??Ui?? U?Oi??O?Ui?? U?U?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Ui??. O? O?O?U? Oi??Oi??U?U?Oi??U?Ui??U? U?Oi?? O?Ui??O?U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? O?Oi??Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??O? O? U?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??U?U?Ui??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??Ui??U? Ui??Oi??Ui?? U?Ui??Ui?? U?U? Oi??U?Oi??Ui??US U?U?O? Ui??U? O? Ui??Ui??O?O?U? Ui??O?Oi??Ui??U? O? Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??U?Ui??U? Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Ui??U?Oi??O?O? Ui??Ui??U?Oi?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??U? Oi??U?U? U? Ui??U?Ui?? O?U?U? U?U?. O?O?Ui??ai???Oi??Oi??O? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?Oi?? Ui??O?Oi?? Ui??Ui?? O?U?Oi??U?Ui??Ui?? U?U? Ui??U? Ui??U?Oi??Ui??U? Ui??U?Ui??U?Ui??US O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? O?U?O?USOi??U? Ui??Oi??Ui?? U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??U? O? Oi??U?Ui?? O?Oi??Oi??US Ui??U?Oi?? U?Ui?? Oi??U?Ui??U?Ui??U? Ui??U? Ui??Oi??Oi??U? Ui??Ui??U? O?US.

Ui??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?U? O?Ui??U?Oi?? O?Ui??U? O? Oi??Oi??Ui??U? O? Oi??Oi??U?O? O? Oi??O?Oi??Oi??US U?O?Oi??O? O? Ui??Oi??USU? U?Oi?? U?Ui??Oi??Ui??O?U? O?O?Oi??Ui??U?Ui?? U?UsU?O? Oi??U? O? O?O?U? Ui??Oi??U?U? U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? U?U? O? Ui??U?Ui??Ui??U? O?U?UsO?Ui??Ui?? U?Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??U? O? U?Oi??O?U? O?U?O?U?U? U?Oi??U?O?O?US Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??U? U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? U?U? O? O?O?Ui??US Oi??U? Ui??Oi??Oi??U?US Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??U? O? Ui??U?Ui??Ui??U? U?Oi??U?Ui??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U? O?Oi??Ui?? O?Oi??U?Ui??U? Ui??Ui?? O?U?U?.

O? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?Ui??Oi??

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??U?O? O? Ui??U?Oi??Ui??U?Ui??U? Oi??O?U?Ui??O? O?Oi??U?U?O? Oi??U? O?O?O?U?Ui??O? O? O?U?Ui??O? O? U?Oi??Oi??Oi??O?U?Oi??U?US U?Oi??U?Ui??Oi??Oi??Ui??U?Ui??U? Oi??U? O? O?U?Ui??O?US O?U?O?U?Oi??U? O?Oi??U?U?O?O? U?Ui?? Ui??Ui??U?U?Oi??Ui??U? O?Ui??U?Ui??U?Ui??U? Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? O? U?Oi??U?Ui??Ui??U? O?Oi??O?U?Ui?? Oi??U? Oi??O?U?Ui??O? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? Ui??O?Oi??Oi??Ui??U? Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?O?U?Ui??Ui?? O?US. O?O?Ui??ai???Oi??Oi??O? O? Ui??Oi??O?U?Ui??U? U?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O?Ui?? O? O?Oi??U?Oi?? Oi??Oi??U?Ui?? U?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??U? O? Oi??Ui??O?USOi?? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??O?O?U?Oi??Oi??Oi?? Ui??U?Ui??O? O? O?U?Ui??O?USO? U?Oi??Oi??Oi??O?U?Oi??U?US Oi??U? O?U?O?U?Oi??U?US U?Oi??U?Ui??Oi??Oi??Ui??U?Ui??U? O?Oi??Oi??U?O?U?Ui?? Ui??Ui?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??U? U?Oi??Ui??U?Ui??U? Ui??Oi??Ui?? O?US.

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Ui?? U?Oi?? O?Ui??O?U?O? O? O?U?Ui??O? O? O?Oi??U? Ui??U?Ui??U? Ui??U?Oi??U?U? O?Oi??Ui??Ui??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O?U?Ui??Ui??U? Oi??Ui??U?Ui??U? U?Oi??U?O? Ui??Oi??US Oi??U? O?Oi??U? U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui?? U?Ui?? O?U?Ui??O?US Ui??O?Oi??Ui?? Ui??U? O? Ui??Oi??Oi??U? O? UsUi?? O?Ui??O?U?Ui?? U?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? U?Oi?? U?U? O?Ui?? O? Ui??O?Oi??Oi??O? Oi??Ui?? Ui??Oi??US. U?Ui?? O?U? O?Oi??Oi??Ui?? Ui??U? Ui??Ui??US O?U?Oi??Oi?? (U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??U? Ui??O?Oi??Oi??Ui??U? Oi??Oi??Ui??Ui??) O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Ui?? Ui??Ui??Ui??U? Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??U?US Ui??U? O?O?Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui?? O? Oi??Ui??U?Ui??O?U?Ui??U? O? O?U?Oi??Ui?? Oi??U? O?Oi??U?Oi??Ui??U?O?U?O? O?Oi?? O?Oi?? U?U? Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui?? Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??USOi?? Oi??U? Ui??O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??U? O? Ui??Ui??US O?U?Oi??Oi?? Oi??U? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui??Ui??U? Oi??Ui??U?Ui??U? UsU? U?US.

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??Ui?? Ui??U? O? U?Oi??U?Oi??Ui??US U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Oi??Oi??Ui??O? Ui??Oi??O?US O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? U?U? Ui??Oi??Oi?? U?U?Ui?? Ui??Ui??O? O? Ui??Ui??Ui??U? O?U?Oi??U? U?Ui?? U?Oi??O?Ui??Ui?? U?U? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??US O?Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??U? UsU? Ui??Ui?? U?U?. O? Oi??Oi??Ui??O? Ui??Oi??O?US O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui??Ui??U? Oi??Ui??U?Ui??U? O?Oi?? U?U?U? Oi??Ui??O?Oi??O?U? UsU? Ui??Ui?? U?U? Oi??U? Ui??U? U?Ui??Ui?? U?U? O? Ui??Oi??O?U?Ui??U? U?O?U?Oi??Oi??Ui?? Oi??O? Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??U? O?U?Oi?? Ui??Ui?? O? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?Oi??Ui??Ui??U? O?USOi??O? U?Oi??U?Ui?? Oi??U? Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui??O?Ui??US Ui??Ui?? U?Ui??. Ui??Ui??Oi?? O? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui?? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui??Ui??U? U?Oi??U?Ui?? U?Ui?? O?U?ai???O?Oi??Oi??US Ui??U?Ui?? O?USOi??O? O?U? Oi??U? O?Oi??Ui??Ui??U? U?U? Ui??U?Oi??U? Ui??Oi??Ui??O?Oi??U? U?O?U?U?.

O? Ui??Ui??US U?U?U?Oi??Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? O? O?U?Oi??U? Ui??Ui??U?Oi?? Ui??Ui??Ui??U? Ui??U?O?U? U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U?U? Ui??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??Ui??US U?U?U?Oi??Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi?? O?Ui??Oi??Ui??US O?U?Oi??O?O? Oi??U? U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??US Ui??U?Ui?? U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U?U? O?U?Ui??U? Ui??U?Oi??O?O?U? Ui??U? O? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Ui?? Ui??U?Oi?? O? Ui??Oi??O?Ui?? U?Oi?? O?USOi??O?O?U?Ui??U?O? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? O? Oi??Ui??O?U?Oi??O?Oi??O?U? U?Ui?? U?Oi??Ui??U?Ui??U? Oi??U? O? Oi??Ui??U?Ui??O? O? O?U?Ui??U? U?Oi?? O?Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Oi??Oi??U? Ui??U?U?Ui??U? Ui??U?Ui??U?. U?Oi??U?O?O?Ui?? O?USOi?? U?Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??U? O? O?Oi??O?O? Ui??Ui??U? Ui??Ui?? O?Ui??U?Oi?? Oi??U? U?Oi??Oi??Oi??O?U?Oi?? O?Oi??Ui??O? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?U? O?Ui??U?Oi?? O?Ui??U? O? Ui??Ui??US U?U?U?Oi??Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? O? O?Oi??O?O? Ui??Ui??U? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? O?U?Oi??Ui?? Ui??Ui??. O?O?Ui??ai???Oi??Oi??O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?Ui?? O? O?Oi??U?Oi?? Oi??Oi??U?U? Oi??Oi??U?O?O?Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O? U?O?U?Oi??Oi??Ui??U? U?Ui?? U?Ui??Ui?? U?Oi?? U?U?U?Ui??O?Ui??O? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??US O? Ui??U?Oi??U? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O? U?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Oi??O?U?Ui??O? U?Oi?? U?Oi??O? O? U?Oi??Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??US U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??U?O?Ui?? Oi??U? O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Ui??U?Ui??US O?Oi??Ui??Oi??U? O? U?U?O? Ui??O?Oi??Ui??Ui?? Ui??O?Ui?? Ui??Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Oi??O? U?U?O? Ui??U? O? Ui??Ui??US U?U?U?Oi??Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O?Oi??Ui??Ui??U? U?U? U?Ui??Oi?? Oi??U? U?Oi??U?Ui?? Oi??Oi??Ui??Ui??U?O?Ui?? Ui??Ui??U? U?.

About Nisar Ahmad Ahmadi

ليکوال او ژورناليست

Check Also

O? Ui??Oi??Ui??O?U?O?Oi??Ui??U? O? O?O?Oi??Oi?? U?Oi?? U?Oi??U? O? Ui??O?U?U? O?Ui??Ui?? Oi??U? O?Oi??O?Ui??U? O?Ui?? U?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Oi??

Oi??Ui??U?O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??O?U?O?US O? Ui??U?U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? O? O?Ui??U?/Ui??U?O?Oi??Ui?? U?Ui?? U?U? Ui??U?U?Ui?? U?Ui?? U?U?Ui?? Ui??U?U?Oi??O? Ui??U? O? …