شنبه , جدی ۲۹ ۱۳۹۷
Home / افغانستان / U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O?Ui??US Ui??Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? U?O?U?UsO?Ui?? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? O? U?U?Ui??U? Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??U?O?U?Oi??Oi??US

U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O?Ui??US Ui??Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? U?O?U?UsO?Ui?? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? O? U?U?Ui??U? Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??U?O?U?Oi??Oi??US

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US U?Oi??U?Ui?? O?U? O?Ui??O?Ui?? U?Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Ui??U? U?U?U?Ui?? Ui??U? O? O?U? U?Ui??Oi??U?O? O? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui?? O? U?U?Ui??U? O?O?U?O?Ui?? U?Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??U? Oi??U?Ui??Ui?? O?U?U? U?Ui?? Oi??U? Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Ui?? Oi??O?Oi??O?Ui?? O?U?Oi??Ui??US Ui??U? O? O?O?U?O?U? Oi??U?Ui??U?U?Ui??Ui??US Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? U?O?U?Oi??Oi??US.

UsOi??O?Ui??US O?Ui??US O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U? O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui?? Ui??U? O? O?U? U?Ui??Oi??U?O? Oi??Ui??Ui??U?O? Oi??U? Oi??O?Oi??O? U?Oi??O?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U?O?U?O? Ui??Oi??US Oi??U? Ui??Ui?? U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??O?U? Ui??Oi??Ui?? O?Ui?? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O? Oi??Ui??Ui??U?O? O? Oi??U?Ui??O?U?O?U?O? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi?? U?Oi??Oi??Ui??US.

Combivent coupons online

O?Ui?? U?U?U?Ui??Ai??U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? U?Oi??U?Ui?? Ui??U? O?Oi?? O?O?U?O?Ui?? O?O?Oi??O?U? U?Ui?? Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??U? Oi??U?Ui??Ui?? O?U?U? O?Ui??. Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??U?O?U?Oi??Oi??Oi?? Ui??U? Ui??U?Ui?? U?U? Ui??Oi??Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??U?. Ui??Oi?? Oi??Oi??O? Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? U?Ui??Oi??U?U? Ui??U? O?Oi??O?U? O?Ui?? O? Ui??Ui??Ui??U? U?USO? Oi??Oi??O?U? O?US Ui??U?Ui??Ui??U? O?U? U?Ui??Ui??US Ui??U? Ui??U?Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? U?U?U? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??ai??i??Ai??

U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O?Ui??US Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??O?Oi??O?U? Oi??O?Ui?? U?O?Oi??Ui??Ui??.

U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? O?Oi??Ui?? U?Ui??O?Ui?? Oi??U? O? Ui??O?U? Ui??Oi??O?U?Ui??Ui?? U?U? Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??.

UsOi??O?Ui??US O?Ui??US Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui?? O?Ui?? Ai??O? Oi??O?Oi??O?U? Oi??O?Ui??Ai?? Ui??Ui??O? O? U?Oi??Ui??U?Ui??U? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Ui??Ui?? Ui??U? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O? U?U?Ui??U?O?U? O? Oi??U?O?Ui??U? Ui??Oi??Ui??O? O?Ui?? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? U?Ui?? Ui??U?Ui?? Ui??Ui??US.

O?Ui?? Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi??O? U?U?U?Ui?? Ui??U? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui?? Ui??Ui??O?Oi??Ui?? O?Ui?? U?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??Ui?? Ui??Ui??US Oi??U? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U? O?Oi??Ui?? O?Ui?? O?Ui??Oi??Ui??O?U?Oi??U? Ui??U?US.

About Nisar Ahmad Ahmadi

ليکوال او ژورناليست

Check Also

Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??U?Oi??Oi??Ui??US O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? U?Oi?? U?Oi??Oi??O?U?Ui??U? O?Ui??O?U?O? U?Ui??Ui??Oi??U?Ui??

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Ui??Oi??Ui??USO? Oi??U?O?U? Ui??Ui??U?Ui??US Oi??U? Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?O?Oi??Oi??O? U?Oi??U?Ui?? U?Ui??O?Ui??O?Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Ui?? U?Ui??Ui?? Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? …