جمعه , قوس ۲۳ ۱۳۹۷
Home / مقالې / O? O?Ui??U?Ui?? U?Oi??U?Oi?? Oi??U? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui??USUi??U? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui?? O?USOY

O? O?Ui??U?Ui?? U?Oi??U?Oi?? Oi??U? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui??USUi??U? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui?? O?USOY

O?Oi??USOi??Ui??U? Ui??U?Oi??O?US

U?Ui?? O?U? U?Oi??U?O?O?USU? Ui??U? O? O?U?Ui??Ui?? U?Oi??U?Oi?? O? O?O?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O? U?Oi??U?Oi??Ui??U? Ui??O?Oi?? Oi??USOi??USUi?? U?Oi??USUi??O? Ui??Oi??O?Ui?? O?Ui?? Oi??Oi??O?Ui??U? U?. Oi??Oi??Ui??O?Ui?? O?Oi?? O?Ui?? Ui??U? O?Ui??O?Ui?? USU? O? Ui??Ui??US Oi??Ui??Ui??USO? U?Oi??U?Oi??Ui??US Ui??O?Oi?? Oi??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??O?USUi?? Oi??U? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Oi??O?Ui?? Ui??U?Oi??O?Oi??Ui??Ui?? U?.

O?Oi?? O?U?Ui?? USU? O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi??U?Oi??Ui??U? Oi??U? O?Ui?? O?Oi??Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??U?Oi?? O?U? Oi??U? O?O?Oi??O?U? Ui??Oi?? Ui??U?Oi??O?Ui?? O?U?O? USU? Ui??Oi??U?Ui?? Ui??U? O?U?Oi??Ui??US Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? USU?Ui?? Ui??U?U? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Oi??U?Ui??US. O? O?Oi??Oi??Ui?? U?Ui?? Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??USO?U?Ui??Ui?? U?Ui??Ui??US Oi??U? O? Oi??Ui??Ui??U? U?Oi?? O?Oi?? Oi??U? Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O?U? O?Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui??US. Oi??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??O?USUi?? Ui??U? U?O?U? U?Oi??O?O?USU? Ui??U? USU? O?U? Oi??O?Oi??O?Ui?? Oi??U? O?U? O?Oi??USU?Ui?? O?Oi??Oi??USO? Oi??O?O? O?U?U? O? Oi??U?Ui??U? O?Ui??O?U? O? O?Ui??U?Ui??U? U?Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui?? Ui??Oi??UsUi?? Ui??Ui?? U?U?U?Ui??US Ui??Ui?? Ui??Ui??O?U? Ui??O?Ui??Ui?? USU? U?Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? Ui??U? O? Oi??USOi??USUi?? U?Oi??Ui??O? Oi??O?Ui??O? Ui??Oi??U?Ui??. O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? U?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??U? O?U?U? O?U? Oi??U? O? Oi??U?Ui?? Oi??Oi??Ui??US Oi??U? Oi??Ui??Oi??USUS Oi??O?USO?O? Ui??Ui?? Ui??Oi??U? O?U?Oi??Ui??US Ui??U? O? O?Ui??U?Ui?? U?Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? Ui??O?Oi?? O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi?? Ui??Oi??Ui?? O? Oi??U?Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??U? Ui??O?Oi??O? U?Ui?? O?U?Oi??Ui?? Ui??U? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? U?Ui??Ui??US.

Ui??O?USUi?? Ui??U? O? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Ui?? O?U?Oi??Ui?? Ui??U? O? Ui??Ui??US Oi??Ui??Ui??USO? Ui??O?Oi?? U? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Ui?? U?U?Oi??O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? U? Ui??O? O?Ui?? O?USUi??US O?Oi??Ui??O? USUi?? Ui??U? Ui??O?USUi?? O? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O?Oi??O?Oi??U? O?Ui??US O?Oi?? Oi??O?Oi??U? O? USU?Ui?? O?Oi??O?US O?Ui??Oi??Ui??US Oi??O?Oi??U? O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? Oi??Oi??O?UsO? U?Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??U? Oi??O?U? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US O?Ui?? USU? U?Ui?? Ui??U?Oi??U? Ui??U?USU? Ui??Oi??Ui??O?U?Ui??U? Ui??U? ai???Ui??U?U?Ui??U?ai??? USOi??O?Oi??U?Ui??. Ui??O?USUi?? USU? U?Oi??O? U?USUi??US U? Ui??U? U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??U? O?Oi??O?Ui??U? Ui??U?O?U? Oi??U? O?U? O?U?Oi??Ui??O? Ui??Oi??US Ui??U? O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US U?USUi?? Ui??U?Ui??U? Oi??U? U?Oi??Ui??O?USO? O?Oi?? O?U? Ui??U? O?O?U? O?Oi??O?Ui??USU? O?Ui?? O?Ui?? U?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??U? U?Ui?? Oi??U? O?U?UsO?Ui?? USU? Ui??U? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Oi??U? Oi??U?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? O?O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui??US Oi??U? USOi?? O?Oi?? Ui??U? O? O?Oi??O?Ui??USU? U?Ui?? U?Oi??USUi??Ui?? Ui??U? Oi??Oi??Ui??Ui??U?O?Ui?? Ui??U?O?U?Ui??Ui??U? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi?? Oi??U?Ui?? O?Oi??Oi??USOi?? Ui??Oi??Ui??O?U? U?O?Oi??O?US.

How much is a decadron shot

Oi??Oi??O?Ui?? Oi??U?O? Ui??Ui?? O? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??U?Oi?? O?U?O? Oi??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Ui??USOi??O?O? Ui??U? USU? U?Ui?? O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi?? Oi??O? Ui??U?Ui??U? Ui??USO?US. Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??U?Oi?? O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??U? U?USO? Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??U? O?U?O?O?Ui?? O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??U? U?US Oi??U? Ui??Ui??Ui?? U?Ui?? U?Oi??Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??U? Ui??Ui?? O?O?Ui?? Ui??Oi??U?USOi?? O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??U? U?Ui??US. O?U? Ui??Ui?? Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? O?Oi??Oi?? O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi?? Ui??U?US Ui??U? O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi?? Oi??O? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui??Ui??Oi?? U?Ui??Oi??US. Ui??O?U?Ui?? Oi??U? Oi??Oi??O?Ui?? O?U?Oi??Ui??U? O? U?Oi??Ui??USO? O? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?Ui?? O?Oi??Ui?? Ui??Oi??O?O?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??U? Oi??Ui??Ui??U? O?Oi??Ui?? U?U?USUi??US Oi??U? U?Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??U? O?O?Ui?? Ui??O?U? Oi??Oi??Oi??U? O?Ui?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Oi??Oi??Ui??O? Ui??Ui??US Ui??U? O?U?Oi??Ui??US Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?Ui??U?Ui?? U?Oi??U?Oi?? O? Oi??Oi??U?Ui?? USUS Ui??Oi??Oi??Ui??USUi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?Ui?? U?Oi??O?U?Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui??US. O?U?U? O?U?Oi??Ui??Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? Oi??Ui??Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?O?U? Oi??Oi??Oi??U? U?Ui?? O?USOi??Ui?? U?U?Ui??U?Ui??US Oi??U? O? Oi??U?Ui??U? Ui??U?U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??U?O?O? Ui??U?US Ui??U? Ui??Oi?? O?O? Ui??Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??U?US. O?U?U? O?Ui?? O?Oi?? U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??U?O? Oi??U?Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? Oi??U?Ui?? O?U?Ui??O? O? Oi??Ui??Oi??USUi??Oi?? Oi??U?O?Oi??Ui??US Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui?? O?Ui?? Oi??U? O?Oi?? Oi??U?O?Oi??Ui??US Ui??Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??Ui??U?Ui??O? O? Ui??Ui??Ui??U?O?U? Oi??U? O? U?Ui??O? O? Ui??Oi?? U?U?Ui?? Ui??U?O?U? U?Ui?? O?USUi?? O?U?Oi??Ui??US. O?Ui??Ui?? Oi??U?Oi?? Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? O?U? Ui??U? U?Ui?? U?Oi??Ui?? Ui??U? O? U?Oi??O?U? Ui??U?O?U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O? Ui??O?USUi?? Oi??U? Oi??Oi??O?Ui?? U?Ui?? Ui??U?Oi?? Ui??Oi?? Ui??Ui?? Ui??U?US.

O? USU?Ui?? Ui??O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?Ui?? Ui??O?Oi??Ui?? U?UsU? USU? O? U?Oi??Ui?? U?Ui?? U?U?O? O?Oi??Ui?? U?Ui??Ui??O?U?Ui??U? Oi??U? Ui??Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Ui??Oi??Oi?? O?Ui?? O?USOi??Oi?? O?U? Ui??U? U?Ui?? U?Oi??USUi??Ui?? Ui??U? USU? O?U? U?Ui?? U?Oi??Ui?? Ui??U? U?Oi??O?U? O?US. O?U? O? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Ui?? O? Oi??U?Ui?? USU?Ui?? O?Oi??Oi??US O?Oi??Ui??O? U?Ui??Oi?? Ui??U?US Oi??U? Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?US Ui??U? O?Ui??Ui?? USU? O?U?Oi??Ui??USO? U?Ui?? O?Oi??O?U? Oi??Oi??Ui?? Ui??U? Ui??U? Oi??Ui??U?Ui??O? O? U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??U? O?Oi??USUi?? Ui??Ui??Ui??USO? O?U?. Oi??O?Oi??U? O?Ui??US O? Oi??USOi??USUi?? U?Oi??Ui??USO? Ui??Ui?? Oi??Oi??O?Ui??U? U?Oi??U?O?O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?USUi?? O?Oi??Ui?? Ui??USO?Ui??US O?US. O?Oi?? Ui??U? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??US Ui??O?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??O? Oi??U? O?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??O?USUi?? O?U? Ui??U? O? Ui??Ui??US Oi??Ui??Ui??USO? O? U?U?U? Oi??Oi??O?U?Ui??U? U?Ui?? Oi??O?U?Oi?? Ui??U?Ui??U? O?Oi??Ui?? USU? O? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??O?Oi??U?O?USO? O?USOi??US O?Oi?? U?U?UsO?Ui??U? Ui??Oi??Ui??O?U? Oi??Oi??U?U?O?O?. Oi??O?Oi??U? O?Ui??US Oi??U? Ui??O?USUi?? O? Oi??O?O?Oi??Oi??Ui?? O?U?Ui?? U?Oi??Ui??U? Ui??Oi??USO? USU? O?Oi?? Ui??U? O?U?Oi??Ui??Ui?? O? U?Oi??Ui?? O?Ui??US O?US Oi??U? Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi?? Ui??U?Ui?? U?Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??O?U?Ui??US Oi??O?U? Ui??Ui?? O?O?U? U?Oi??Ui?? Oi??U? Oi??Oi??U?Oi??U? O? O?O?O? U?Ui?? O?USUi?? Ui??Ui?? U?US O?U?U? O?Ui?? O?Oi??U? Ui??Oi?? U?Oi?? Ui??Ui?? Ui??U?US. O?U?USUi??Ui?? U?Oi??Ui?? USU? O?Oi?? O?Ui?? Ui??U? O?U?Oi??Ui??Ui?? O?USOi??US O?USOi??O? O?U? Oi??O?Oi??O?Ui?? Oi??O?Oi??Oi??Oi?? O?US.

generic protonix prices

O?U?Oi??Ui??Ui?? U?Ui?? O?U?U? O?Ui??USUi??U? Ui??U? Oi??U?Ui?? O?Oi??USU? O?O?Ui??U?US Oi??U? O? Ui??U?U? U?Ui?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??U? U?Oi??O?Ui?? O?Ui?? Ui??U?Ui?? O?U? Oi??Oi??O?UsO? Ui??Ui?? Ui??Oi??US. O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US Oi??U? Ui??O?USUi?? U?Oi??Ui??Oi?? Ui??U?O?Ui?? USU?Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? U?Oi??Ui??U?US Oi??U? Ui??O?Ui?? O?Oi?? Ui??U? U?Ui?? O?U?U? O?U?Oi??Ui??U? Ui??U? USU? Ui??Ui?? Oi??U?Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?U? Oi??U? Ui??Ui?? Ui??Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??Ui??Ui??U? Oi??U? Oi??Oi??U?Oi??U? U?Ui??Oi?? U?Oi??O?Oi??Ui?? O?U?. U?Oi??Ui??O?USO? O?Oi?? O?U? Ui??U? Oi??O?Oi??U? O?Ui??USO? Ui??O?USUi?? Oi??U? Oi??Oi??O?Ui?? O?Oi??U? U?Oi??Ui??Ui?? USU? O?Oi??O? Oi??U? USU?Ui?? U?U?Oi??Ui?? Ui??Oi??US. O?U?U? U?U?Ui??U?Ui??US Ui??U? Ui??Ui?? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US Oi??U? Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??U? Ui??O?USUi?? U?Ui?? Oi??Ui??Ui??U? Ui??U? U?Oi??U? Ui??Oi??US. O?U?U? O? U?Oi??O?US O?Ui??Oi??Oi??Ui?? O?U?Ui??O?U? Oi??Oi??U?U?Ui??U?O?Ui??US O?US. Ui??O?USUi?? Ui??Ui?? USU?Ui?? O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Oi??USO? O? Ui??Ui??US Oi??Ui??Ui??USO? Oi??USOi??O?O? O?Ui?? Oi??O?U?O?Ui??U? U?. Oi??Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?Ui??USO?U?O?Ui?? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Oi??Ui??U? Oi??U? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US U?Ui?? O?Oi??O? Ui??U? Ui??Ui?? O?O?Ui??US U?U?Ui??O?Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??US O?Ui?? Oi??O?U?O?Ui??U? O?U? Ui??U? UsOi??USUS O?U?Ui?? Ui??O?USO?U? Ui??Oi??Ui??U? O?Ui?? O? USU?Ui?? U?Ui?? Oi??USOi??Ui?? Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??U?U?O?Ui?? Ui??U? USU? U?Oi??O? O?U? O?O?Ui?? Ui??O?Oi??O?O? U?USO?U? Oi??U? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??O? U?Ui?? Ui??Oi??O? U?Oi??O?US. Ui??Ui??O?U? O?Ui??Oi??Oi??USU? O?Ui?? U?Ui?? U?Oi??Ui?? O?Oi??Ui?? O?Oi??USO? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U? U?Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??U? O?Ui??Ui??Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??U? U?Oi?? U?Oi??Ui?? Ui??USUi?? Oi??O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??USO? Ui??Oi??O?Oi??Oi?? U? Oi??U?O?US.

O?U?U? O?Oi??USO? O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??USO? Ui??O?USUi?? Oi??U? USOi?? Oi??Oi??O?Ui?? O?Oi?? Ui??Ui??U? O? U?Oi??Ui?? U?Oi?? O?Oi?? Ui??O?Oi??Ui??Ui??U? O?Ui?? Ui??U?Oi?? Ui??O?U?Oi??Ui?? O?US. O?Ui?? U?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U? U?Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??U? O?Ui??Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? Ui??O?Ui??Ui??Oi??O? Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? O?US Oi??U? Ui??U?Ui?? O?Oi??USO? O?Oi?? Oi??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi?? Ui??Ui?? Ui??Ui??U? Ui??U? O?O?Ui?? O?O?U?Ui??O?U? Ui??U?Oi??U? Ui??Ui?? O?USOi??O?U? O?US. Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??USO? U?Ui?? Ui??O?Oi??U?O? Ui??U?Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? O?US Oi??U? USU?Oi??O?U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??USOi?? Ui??Ui??Oi??U?O?U? Ui??Oi??Ui?? O?U?Oi??O? U?Ui??Ui??US Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??U? O? Ui??U?U?Oi??O? Ui??Ui??Oi??U?O? Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??US. Ui??Ui?? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui?? Ui??USUi??Ui?? O?Oi?? O?Ui?? Ui??U? U?Oi?? Ui??O?USUi?? O?Oi??Ui??O?U? O?USOi?? O?U?Oi?? Ui??Ui?? U?U?US Oi??U? O?USOi?? USU? Oi??Oi??Ui??Ui?? U?Ui??US. U?Ui??O?Ui??O?Oi?? U?Ui?? O?U?Oi??Ui?? O?U?Oi??Ui?? Ui??U? Ui??Ui?? Ui??O?USUi?? O?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??Ui?? U?Ui??Ui??Ui?? Oi??U? O?O?U? U?Oi?? U?Oi??U? Ui??U? Ui??Oi??Oi??Ui??U?Oi??Ui??US O?Ui?? Ui??O?Oi??U?US O?US Oi??U? O?Oi?? O?O?Ui??US O?O?Ui??USO? Ui??Oi??Ui??O?U? Oi??Oi??O?USO? O?Ui?? O?Ui?? O? O?USOi??O?US U?O?Oi??Ui??USO? Oi??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??O? Oi??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Oi??U?O?Ui??US Oi??O?Oi??O? O?Oi??Oi??USOi?? O?Oi??O?U? O?US Ui??U? O? Ui??O?USUi?? Oi??Oi??U?O?O?Ui?? O?Ui?? Ui??U?Oi??U? Ui??Ui??U?Ui??USU? O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??US. O?O?Ui?? Oi??Oi??O? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O?Oi??USO? Ui??U?Oi?? O? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??O?Oi??O? Ui??Ui?? U?Oi?? USU? Oi??Oi??U?Ui?? Ui??Ui??US. Ui??O?Ui?? U?Ui??Ui??Ui?? Ui??U? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O? Ui??Ui??U?Oi??USUi?? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui??U? U?Ui?? Ui??U? O? Ui??O?Oi??O? Oi??O?U?Oi??U? O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui??U?Ui?? U?Ui??US Ui??Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??USO? U?U?Oi??Ui?? Ui??Ui??US. Oi??Oi??O?Ui?? O? Ui??O?Oi??O? USU?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Oi??U?Ui??Ui?? Oi??O?USOi??Ui?? O?Ui?? Oi??U? O?Oi??USO? Ui??U?Oi?? USU? O?Ui?? U?Oi??U?Oi??US.

About Nisar Ahmad Ahmadi

ليکوال او ژورناليست

Check Also

O? Ui??Oi??Ui??O?U?O?Oi??Ui??U? O? O?O?Oi??Oi?? U?Oi?? U?Oi??U? O? Ui??O?U?U? O?Ui??Ui?? Oi??U? O?Oi??O?Ui??U? O?Ui?? U?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Oi??

Oi??Ui??U?O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??O?U?O?US O? Ui??U?U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? O? O?Ui??U?/Ui??U?O?Oi??Ui?? U?Ui?? U?U? Ui??U?U?Ui?? U?Ui?? U?U?Ui?? Ui??U?U?Oi??O? Ui??U? O? …